Blog: dokumenti in procesi

O upravljanju z dokumenti in procesi, o BPM, o naprednem podjetju,
o urejenem in preglednem delu, KPI-jih, o učinkovitem poslovanju,
o nepotrebni birokraciji, o doseganju in merjenju kakovosti, o mobilnem sodelovanju, o inovativnih idejah in najboljših praksah, o sodobnem delovnem mestu in še o čem :) ...

Z BPM smo boljši, hitrejši, močnejši

Avtor: Anja Jerič | ponedeljek, 21. marec 2016 | 1 komentarjev | BPM (upravljanje s poslovnimi procesi)

V zavarovalni družbi Adriatic Slovenica (AS) s pomočjo podjetja CREA vsako leto prihranijo do 1,5 milijona evrov, ki jih namenijo za naložbe v razvoj in uresničevanje najboljših idej.

AS je sodobna in učinkovita zavarovalna družba, kjer upravljanju poslovnih procesov (BPM) namenjajo posebno skrb. Zavedajo se, da upravljanje poslovnih procesov ni zgolj popis postopkov in njihovo papirno dokumentiranje. Spoznali so, da gre za ekipni šport, v katerem BPM uvajajo postopno v sorazmerno kratkih ciklih. BPM pa ni samo upravljanje poslovnih procesov, posredno pomeni tudi skrb za zaposlene in učinkovito informacijsko podporo, ki prinaša koristi tako poslovodstvu in direktorju IT kot tudi lastnikom procesov, zaposlenim in strankam.

Tanja Blatnik, izvršna direktorica za operativno izvajanje zavarovanj v Adriaticu Slovenici:

»Kar se je v klasičnem izvajanju procesa zdelo nujno, je z avtomatizacijo postalo odveč. Pridobili smo dragoceni čas, ki ga lahko zaposleni usmerijo v produktivnejša opravila z višjo dodano vrednostjo. Že z avtomatizacijo prvih dveh poslovnih procesov smo vsak dan pridobili več kot 700 ur časa za iskanje inovativnih idej in izboljšav. Hkrati smo vsako leto prihranili 1,5 milijona evrov, ki jih lahko dodatno namenjamo za naložbe v razvoj in v uresničevanje najboljših idej. Od začetka uvajanja BPM postopoma podpiramo in avtomatiziramo dodatne poslovne procese, s čimer nenehno poenostavljamo naše delo in dvigujemo storilnost, učinkovitost in dodano vrednost. Pri tem je bila izbira našega partnerja, podjetja CREA, ki je specializirano za področje upravljanja poslovnih procesov, pomembna in pravilna odločitev.«

Višja dodana vrednost

Poslovodstvo zavarovalnice je kmalu spoznalo, da je uvajanje BPM podlaga za poviševanje dodane vrednosti na zaposlenega. Podjetju prinaša zelo konkretne in merljive poslovne učinke. Milijonske prihranke vsako leto namenjajo za naložbe v razvojne projekte. Poleg tega jim BPM omogoča spremljanje glavnih kazalnikov uspešnosti poslovanja (KPI). Ti se izračunavajo na podlagi operativnih podatkov o dejanskem delovanju podjetja, na primer koliko operativnih stroškov nastaja pri sklepanju in reševanju reklamacij pri posameznem zavarovalnem produktu, poslovni enoti, zavarovalnem agentu… Merjenje KPI ter sistematično ugotavljanje in odpravljanje ozkih grl v poslovnih procesih pa so podlaga za stalno optimizacijo poslovanja.

Procesni sloj združuje ljudi, sisteme in informacije

Za oddelek IT avtomatizacija procesov ni zgolj avtomatizacija zamudnih opravil, ampak predvsem uvajanje procesne platforme, torej procesnega sloja, ki učinkovito združuje in povezuje zaposlene, sisteme in informacije. Dobro se zavedajo, da je sistem BPMS tista platforma, ki lahko edina resnično poenoti informacijski in delovni tok v podjetju. Sistem BPMS, ki ga uvaja podjetje CREA, prenaša, povezuje in prikazuje podatke iz različnih zalednih sistemov, s tem pa dodatno povečuje vrednost vseh prejšnjih naložb v obstoječe programske rešitve.

Vse relevantne informacije vedno pri roki

Lastnikom procesov uvajanje BPM omogoča, da z avtomatizacijo procesov zaposlene razbremeni nepotrebnih nalog, rutinskih opravil, zamudnih kalkulacij in iskanja informacij ter dokumentov. Sistem BPMS namreč vsem akterjem v procesu zagotavlja, da imajo vedno pri roki vse dokumente in  informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo. Predvsem pa se udeleženci procesov ukvarjajo le s tistim, kar ustvarja najvišjo dodano vrednost, ne pa z iskanjem informacij po zalednih sistemih, omarah in predalih, oziroma s servisnimi aktivnostmi za svoje primarno delo. Zaposleni lahko danes naloge opravljajo tudi doma ali na službeni poti. Hitrejše in bolj tekoče delo občutijo tudi stranke, saj se vsi postopki, reklamacije in škodni primeri rešujejo bistveno hitreje kot prej.

Revizija je »šala mala«
Na AS-u so nekdaj z napetostjo pričakovali revizijski pregled, ki je bil vedno mučen in stresen. Z uvedbo procesnega pristopa in BPM je nekdaj strašna revizija postala »šala mala«.

»Mirno lahko grem na dopust«

Uvajanje BPM prinaša koristi tudi zaposlenim. Njihove izjave potrjujejo, da BPM uvaja izjemno transparentno, zanesljivo, lažje in pravičnejše delo: »Zdaj tudi moj vodja natančno vidi, koliko naredim«, »Presenetljivo zanesljiv in pravičen sistem«, »Končno lahko grem v miru na dopust.«, »Zdaj lahko delam tisto, kar je res moje delo.«.

Kaj pa vi?
Bi želeli tudi vi poslovati bolj urejeno in bolj pregledno, predvsem pa hitreje, učinkoviteje in z manj napakami? CREA vsak dan ureja delo v podjetjih, podobnih vašemu - v več kot 70 poslovnih procesih, v katerih se dnevno konča več kot 70.000 nalog.

Oceni članek

Komentarji (1) -

  • Jaka Bohinc, 21. april 2016

    Zavidanja vredne številke. Čestitke za lep uspeh!

Dodaj komentar

Zadnji komentarji