Blog: dokumenti in procesi

O upravljanju z dokumenti in procesi, o BPM, o naprednem podjetju,
o urejenem in preglednem delu, KPI-jih, o učinkovitem poslovanju,
o nepotrebni birokraciji, o doseganju in merjenju kakovosti, o mobilnem sodelovanju, o inovativnih idejah in najboljših praksah, o sodobnem delovnem mestu in še o čem :) ...

Digitalizirati? Absolutno da. Ampak, kaj in kako?

Avtor: Igor Lesjak | ponedeljek, 10. december 2018 | 0 komentarjev | BPM (upravljanje s poslovnimi procesi)

Digitalizacija poslovanja je sodobni imperativ. V želji po uspešni digitalni preobrazbi podjetja iščejo načine, kako uvajati sodobne, digitalne tehnologije in kako naložbe vanje upravičiti. Marsikatero se pri tem ne znajde …

Digitalizacija polni konferenčne dvorane in poslovne strani medijev. Ne mečimo si peska v oči - zelo veliko od napisanega je le običajno »nakladanje« ali pa vsaj ne upraviči stroškov naložbe v napredno tehnologijo. Razlog je v tem, da si digitalizacijo večina predstavlja kot uvajanje posamičnih »digitalnih izboljšav«. Bodo droni nadomestili poštarja, kriptovaluta denar, umetna inteligenca voznika, tehnologija veriženja blokov notarja, digitalni dokumenti pa papirne? Mogoče, a s parcialnimi rešitvami gotovo ne, saj je realni učinek delne digitalizacije na poslovanje zelo omejen, podjetje pa težko upraviči naložbo v tovrstno tehnologijo.

Poslovni procesi so srce delovanja vsake organizacije.

Realen pogled govori, da so posamične oziroma delne digitalizacije sicer dobrodošle, vendar je njihovo povezovanje v ročno upravljane poslovne procese vsaj vprašljivo, če ne že nesmiselno. Zato se je digitalizacije potrebno lotiti drugače. Ključna digitalizacija je digitalizacija poslovnih procesov - BPM, ki v avtomatiziranem procesu tim. »delne digitalizacije« poveže med seboj in z že obstoječimi aplikativnimi rešitvami ter sistemi. Na ta način pa dobi tudi posamezna digitalizacija bistveno večjo dodano vrednost.

Zaradi digitalizacije poslovnih procesov zaposleni lažje delajo, stroški podjetja so nižji, stranke pa bolj zadovoljne.

Digitalizirani procesi

Kako lahko npr. sodobna, digitalizirana zavarovalnica pomaga zavarovancu takrat, ko jo najbolj potrebuje - tj. ko pride do nesreče in škodnega primera. Digitaliziran poslovni proces lahko poskrbi, da ob pozebi kmet iz Bovca enostavno odda prijavo škode - z elektronsko podpisanim spletnim obrazcem na mobilniku ali preko klasičnega, papirnega obrazca. Samodejno se preveri popolnost vloge, ustrezna kritja na zavarovalni polici, plačilo zavarovalnih premij, boniteto zavarovanca, sproži se mehanizme preverjanja za prevarami, npr. preveri se morebitne prijave škode na prizadetem področju - pozeba ne more biti samo na eni kmetiji.

BPM samodejno optimizira poti oglednikov oz. cenilcev. Ustrezno usposobljenemu cenilcu, ki ima v Bovcu že druge oglede škod, samodejno dodeli dodatno nalogo za novi ogled. Cenilec s kmetom potrdi predlagani termin, proces mu na mobilnik samodejno prenese vse podatke in dokumentacijo o škodnem primeru, na klik ga po najkrajši poti vodi do kraja škodnega ogleda, pri tem pa upošteva zadnje podatke o gneči na cesti in deloviščih. Ko slika in oceni škodo, se podatki in dokumenti samodejno posodobijo v škodnem spisu. Cenilcu ni potrebno dvakrat na dolgo pot v Bovec - še isti dan opravi pravkar prijavljeni ogled škode. Reševanje škodnega primera je hitro in učinkovito, stroški zavarovalnice nizki, kmetu z dobro boniteto pa se škoda izplača še isti dan. Zadovoljen zavarovanec takšne zavarovalnice ne bo nikoli zamenjal.

Podobne zgodbe digitalizacije in BPM-a se pišejo danes v Sloveniji v celotnem storitvenem sektorju: v bankah, energetiki, trgovini, v telekomunikacijskih, nepremičninskih in drugih podjetjih. Zaposleni lažje delajo, stroški podjetja se nižajo, stranke pa so bolj zadovoljne. No, to pa ni več samo »nakladanje«.

Oceni članek

Dodaj komentar

Zadnji komentarji