Blog: dokumenti in procesi

O upravljanju z dokumenti in procesi, o BPM, o naprednem podjetju,
o urejenem in preglednem delu, KPI-jih, o učinkovitem poslovanju,
o nepotrebni birokraciji, o doseganju in merjenju kakovosti, o mobilnem sodelovanju, o inovativnih idejah in najboljših praksah, o sodobnem delovnem mestu in še o čem :) ...

BPM: ključen vir podatkov za podatkovna skladišča

Avtor: Sonja Popovac Zavodnik in Igor Lesjak | sobota, 20. december 2014 | 0 komentarjev | BPM (upravljanje s poslovnimi procesi)

Sistem BPMS je odličen vir za izračun ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja (KPI) s katerimi organizacije merijo uspešnost doseganja svojih poslovnih ciljev in iščejo ozka grla pri svojem poslovanju. Poleg merjenja in optimizacije uspešnosti poslovanja sistem pa zagotavlja tudi temeljne podatke za dokazovanje zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, standardi in zakonodajo. [Več]

Preberi več

Zadnji komentarji